Home

Post date: Wed, 04/22/2020 - 15:12

พอเริ่มตั้งครรภ์ฮอร์โมนต่างๆ ของคุณแม่จะเริ่มแปรปรวน รวมถึงสภาพผิวด้วย ทั้งด้านอารมณ์และร่างกาย คุณแม่หลายท่านมีปัญหาเรื่องผิวที่ไม่สม่ำเสมอ เป็นสิว ฝ้า กระ เกินเยียวยา...

Post date: Mon, 02/24/2020 - 17:05

เด็กทารก เด็กเล็ก ถือว่ายังมีภูมิคุ้มกันต่ำ จึงทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องเครียดอีกเรื่องที่ผู้ปกครองหลายๆท่านต้องเผชิญ เพราะเมื่อลูกป่วย ก็ต้องไปหาหมอ หรือบ้างครั้ง ผู้ปกครองก็ไม่ทราบว่าลูกเป็นอะไร จะไปพบ...